Transport av gods i Norge skal være en balansert del av trafikkbildet. Omfang og transportform varierer og samarbeide med bransjen og transportetatene er viktig for en god utvikling.