Konferanser om miljøvennlig transport i regi av Statens vegvesen og samarbeidspartnere.

Presentasjoner finnes under hver konferanse.

Gåseminar 21. september 2022

Fagseminar om skilting og veifinning for gående og syklende 2021

Gåseminar 2020: Den sosiale byen - møteplasser for alle!

Mobilitetsukas gåseminar 2019: Gåing i mindre steder og byer

Vegdirektoratet og Mobilitetsuka arrangerte fagseminar om gåing 18. september 2019.

Det deltok om lag 75 personer i salen og 6 følgere på skype, de fleste fra kommuner og Statens vegvesen, men også deltakere fra fylkeskommuner, konsulenter og andre.

Last ned program og presentasjoner:

Sykkelbynettverkets arrangementer

Sykkelbynettverket arrangerer årlige kurs i planlegging av vegnett for sykkeltrafikk og sykkelveginspeksjoner. Det arrangeres også regionale nettverkssamlinger med aktuelle tema og studietur.

Sist oppdatert: