Biler har opptatt stor plass i europeiske byer. Dette har gitt trafikkork, klimagassutslipp og lokal forurensning. Men byene har stort potensial for endring – befolkningstettheten er stor og reisene er korte. Dette er ideelt for omlegging til miljøvennlig transport som gåing, sykling, kollektivtransport og elektriske kjøretøy.

For å få fart på denne utviklingen, startet EU opp et samarbeid som fikk navnet «Endurance». Formålet er med dette var å fremme bruken bærekraftige urbane mobilitetsplaner, som har fått den felleseuropeiske betegnelsen SUMP – Sustainable Urban Mobility Plans.

Perioden for det felleseuropeiske prosjektet gikk ut i 2016, men Statens vegvesen vil følge opp aktiviteten med å holde minst én årlig samling for byer som ønsker mer kunnskap om temaet også i de kommende årene.

Mer informasjon om det internasjonale Endurance-samarbeidet finner du på den felleseuropeiske nettsiden til Endurance.

Norske byer tilknyttet Endurance er Bodø, Hamar, Haugesund, Kristiansand, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes og Tønsberg.

Verktøy for mobilitetsplaner 

I regi av prosjektet er det utarbeidet en rekke gode praktiske verktøy for bærekraftige urbane mobilitetsplaner – se oversikten over SUMP-prosjekter: