-

I Grenland, Buskerudbyen, og Nedre Glomma har mist 95 prosent egen p-plass i nærheten av bolig.

Byområder