-

Reiselengden per dag har gått ned for bosatte i de største byene, men økt for de utenom bystrøk siden 2001
Reiselengden per dag har gått ned for bosatte i de største byene, men økt for de utenom bystrøk siden 2001

Omfang av reiser