-

Tidsbruk per dag på reise øker med husholdningsinntekt.
Tidsbruk per dag på reise øker med husholdningsinntekt.

Omfang av reiser