Arbeidet ble oppsummert i en hovedrapport, som ble overlevert statsråden 25. februar 2015. Presentasjon og pressemelding fra overleveringen gir en kort oppsummering av de viktigste utfordringene for transportsektoren.