Her finner du oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033.

Klimaeffekt av virksomhetenes prioriterte prosjekter i NTP 2022-2033

Innspill til tettere samarbeid om data

Nye samfunnsøkonomiske analyser og virkninger pr. 16.11.2020

Oppdaterte prioriteringer og virkningsberegninger pr. 15.10.2020

Tilleggsoppdrag om indikatore

Transportvirksomhetene har mottatt oppdrag 1-9 innen følgende tema:

Oppdrag 9: Prioriteringer

Oppdrag 8: Trafikksikkerhet

Oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning

Oppdrag 6: Samfunnssikkerhet

Oppdrag 5: Videre arbeid med byområdene

Oppdrag 4: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

Tilleggsbestilling til oppdragene 2-4:

Oppdrag 3: Utfordringer i transportkorridorer og byområder

Oppdrag 2: Utviklingstrekk og framskrivninger

Oppdrag 1: Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk

 

Nasjonal transportplan 2022-2033