Strekninger med gjennomsnittsmåling av fart
Fylke VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
TrøndelagE6Skatval–Åsen10 km70Begge retninger4
TrøndelagE6Helltunnelen4,2 km80Fra Trondheim mot Stjørdal2
TrøndelagE6Væretunnelen1,8 km80Begge retninger4
TrøndelagE6Stavsjøtunnelen1,9 km80Begge retninger4
Møre og RomsdalFv. 653Eiksundtunnelen7,8 km80Begge retninger5

 

Strekninger med punkt-måling av fart
FylkeVegVegstrekning/stedBokser
TrøndelagE6Stjørdal–Åsen1
trøndelagE6Sluppen–Moholt, Omkjøringsvegen2
TrøndelagE6Soknedal–Berkåk, Buvatnet1
TrøndelagE6Melhus–Støren, Lundamo1
TrøndelagE39Mannsfjelltunnelen1
TrøndelagE39Storsandtunnelen1
TrøndelagFv. 714Hitratunnelen2
TrøndelagFv. 714Frøyatunnelen2
Møre og RomsdalE39Molde–Årø2
Møre og RomsdalRv. 70Omsund–Rensvik2
Møre og RomsdalFv. 60Blindheim–Magerholm1
Møre og RomsdalFv. 61Hareid–Garnes3
Møre og RomsdalFv. 654Berge–Fosnavåg2
Møre og RomsdalFv. 663Dale–Elnesvågen2
Antall fotobokser i Region midt som måler farten på et punkt23