Strekninger med gjennomsnittsmåling av fart
FylkeVegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
NordlandFv. 82Skagen–Haukenes2,7 km80Begge retninger4
TromsE8Tromsøysundtunnelen2 km80Begge retninger4
TromsRv. 83Norvikmyra/Mølnåsen3,4 km80Begge retninger4
TromsE6Andslimoen - Krogseng2,7 km80Begge retninger4
I Region nord er det 4 strekninger med gjennomsnittsmåling av fart (pr. juni 2017)

 

Strekninger med punkt-måling av fart
DistriktVegVegstrekning/stedBokser
NordlandRv. 12Ytteren4
NordlandRv. 80Sagelva2
NordlandRv. 80Kistrand2
TromsE6Strand2
TromsE6Setermoen2
TromsE6Heggelia2
TromsE6Buktamoen2
TromsE8Sørbotn–Lauksletta4
TromsE8Gammelgård–Hungeren4
TromsRv. 86Finnfjordbotn–Finnsnes2
FinnmarkE6Bossekop–Kronstad (Alta)3
FinnmarkFv. 13Aronnesveien1
Antall fotobokser i Region nord (juni 2017) som måler farten på ett punkt30