Strekninger med gjennomsnittsmåling av fart
FylkeVegVegstrekning/sted  Lengde  FartsgrenseRetningBokser
AkershusE134Oslofjordtunnelen 7,3 km70Begge retninger4
AkershusFv. 170Fetsund–Bjørkelangen7,7 km70Begge retninger4
HedmarkRv. 3Barkald–Alvdal9,5 km80Begge retninger4
HedmarkRv. 25Elverum–Trysil10,5 km80Begge retninger4
OpplandE6Fåvang N-Ringebu S3,4 km80Begge retninger4
OpplandE6Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)2,7 km80Kun sørgående kjøreretning2
OpplandE6Hundorptunnelen4,3 km80Begge retninger4
OpplandE6Teigkamptunnelen3,7 km80Begge retninger4
OpplandE6Otta–Dombås5,0 km80Begge retninger4
OpplandRv. 4Eina–Bruflat4,5 km70Begge retninger4
OpplandRv. 4Harestua N-Grua S3,9 km80Begge retninger4
OpplandRv. 15Otta-Lalm11,8 km80Begge retninger4
ØstfoldFv. 108Hvalertunnelen4,0 km80Begge retninger5
I Region øst er det 13 strekninger med gjennomsnittsmåling av fart (pr. desember 2016)

 

Strekninger med punkt-måling av fart
FylkeVegVegstrekning/stedBokser
AkershusRv. 4Varingskollen–Åneby2
AkershusFv. 35Nordbyvn1
AkershusFv. 120Heknesletta1
AkershusRv. 159Rælingstunnelen1
AkershusFv. 159Sagdalen1
AkershusFv. 160Bærumsvegen/Hauger skole/Økrivn4
AkershusFv. 163Kirkevn1
AkershusFv. 165Slemmestadvn Holmen–Blakstad2
AkershusFv. 167Røykenveien v/Bondi1
AkershusFv. 182Ringeriksveien1
AkershusFv. 203Kirkeveien v/Asker krk2
AkershusFv. 301Øvre Rælingsvei1
AkershusFv. 352Gamle Strømsvn1
AkershusFv. 381Jenseberget1
AkershusFv. 606Dragvn v/Terrengvn1
AkershusFv. 608Gml Ringeriksvei v/ Haslum krk1
AkershusFv. 609Gml Ringeriksvei v/ Gjønnes1
AkershusFv. 614Nadderudveien2
HedmarkRv. 3Løten2
HedmarkRv. 3Motrøa1
HedmarkRv. 3Øksna2
OpplandE6Øyer–Otta5
OpplandE136Dombås-Bjorli4
OpplandRv. 4Akershus/Oppland grense, Varpet (testpunkt)1
OpplandFv. 33Hoff2
OsloE6Vålerengatunnelen1
OsloE18Mosseveien2
OsloE18Operatunnelen4
OsloRv. 4Kalbakken1
OsloRv. 150Ring 3 Nydalen–Lysaker2
OsloKv. 161Griffenfeldtsgate–Kirkeveien2
OsloKv. 168Sørkedalsvn v/ Husebyskogen1
OsloKv. 12361Grenseveien1
OsloKv. 16211Slemdalsveien1
OsloKv. 16762Sognsveien1
OsloKv. 17327Sørkedalsveien1
ØstfoldFv. 21Løkkeberg–Halden8
ØstfoldRv. 110Råde–Fredrikstad7
ØstfoldRv. 111Fredrikstad bru–Årum6
ØstfoldRv. 111Rudskogen–Rakkestad7
ØstfoldFv. 109Sarpsborg–Fredrikstad4
ØstfoldFv. 110Lilleby–Skjærviken7
ØstfoldFv. 120Vanem–Rødsund4
Antall fotobokser (per oktober 2017) som måler farten på et punkt103