Statens vegvesen har siden 2005 analysert alle dødsulykker i trafikken for mer systematisk å forstå årsakene til ulykkene og til skadeomfanget. Denne kunnskapen skal bidra til intern og ekstern læring ved at Statens vegvesen og andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan bli enda bedre til å forebygge og redusere antall og konsekvensene av ulykker.

Bruk av UAG-materiale i forskning styrker trafikksikkerhetsarbeidet gjennom kunnskapsutvikling og mulighet for å utvikle og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselsdepartementet har i egen forskrift delegert avgjørelsesmyndigheten til Vegdirektoratet om utlevering av data fra UAG-materialet til forskning.

Alle som ønsker å bruke UAG-materialet i forskning, kan søke om det til Statens vegvesen.

Masteroppgaver

Prosjektoppgaver

Rapporter fra Universitetet i Oslo (UiO)

Rapporter fra Universitetet i Stavanger (UiS)

Rapporter fra Sintef

Rapporter og annen forskning fra TØI

Forskningsrapporter (nyeste først)

Bøker

  • Høye, Alena, Elvik, Rune, Sørensen, Michael og Vaa, Truls (2014). Trafikksikkerhetshåndboken, Transportøkonomisk institutt (UAG er brukt som innledning i flere kapitler)

Artikler og konferansepapers (nyeste først)