Her finner du gode eksempler bruer der løsninger for gående og syklende er ivaretatt.