Her finner du gode eksempler bruer der løsninger for gående og syklende er ivaretatt.

Universell utforming
Bru ( Foto: Jiri Havran