Møre og Romsdal er det største fergefylket i landet. I 2008 fraktet fergene i fylket 6,1 millioner kjøretøy, 4 millioner voksne passasjerer og 1,9 millioner barn/honnør passasjerer. Universell utforming av ferger og fergekaier er viktig, ikke minst med tanke på sikkerheten for alle om bord. På fylkesveg 60 går det ferge mellom Magerholm og Sykkylven.