Her finner du gode eksempler på ulike gang- og sykkelanlegg, og større prosjekter der løsninger for gående og syklende er godt ivaretatt.

Universell utforming
Gang- og sykkelanlegg ( Foto: Knut Opeide