Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua ligger i Hardanger på rv. 13 og er den lengste hengebrua i Norge med en lengde på 1380 meter. I tilknytning til brua ligger en 2675 meter med tunnel, 800 meter ny veg i dagen og 900 meter gang og sykkelveg.

Gang- og sykkelveg