Dette eksempelet viser en strekningsvis oppgradering av bussholdeplasser og gangfelt langs fylkesveg 410 i Arendal. Utbedringen er gjennomført med lik standard for utforming over hele strekningen.