Nenset-krysset er et stort signalregulert x-kryss langs riksveg 36 mellom Skien og Porsgrunn. Krysset har mange reisende, og flere viktige målepunkter har tilknytning til dette krysset. Utløsende for oppgradering av krysset har vært å bedre fremkommeligheten for bussen langs en viktig busstrasé, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktene og å øke tilgjengeligheten på kryssområdet for alle brukergrupper.