Her finner du gode eksempler på løsninger på holdeplasser for buss, både enkeltprosjekter og eksempler på strekningsvise oppgraderinger.