Høsten 2012 åpnet E39 Kvivsvegen gjennom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vegen gav fergefri forbindelse mellom Lote i Sogn og Fjordane og Festøya i Møre og Romsdal. Prosjektet består av flere tunneler og veg i dagen, hvor det er bygget bussholdeplasser med universell utforming.