Anlegget ved Leiremoen (riksveg 36) som er oppgradert består av to holdeplasser og ett gangfelt, og er en del av Metronettet i Grenland. Anlegget er oppgradert for å øke tilgjengeligheten til bussholdeplassene, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktet og å gjøre dette tilgjengelig for alle.