På Mastemyr i Akershus er fylkesveg 152 ombygget til å bli et attraktivt anlegg for gående, syklister og kollektivreisende. Strekningen forbinder nærliggende boligområder med Kolbotn sentrum, og er også en viktig del av pendlerruta for syklister mellom Kolbotnområdet og Oslo sentrum.