Som en del av Miljøpakken bygger Statens vegvesen ut den første superbussholdeplassen. I august 2013 åpnet første del av krysset for kollektivtrafikk. Krysset er et av de viktigste knutepunktene i Trondheim og hensikten med utbyggingen var å skape bedre flyt i busstrafikken.