Nytt knutepunkt på Skjelsvik ble bygget fordi det var et behov for et nytt ekspressbusstopp nær E18 i Porsgrunn kommune, som man ønsket samlokalisert med de lokale bussene i Grenland. Kollektivknutepunktet i Skjelsvik ble åpnet i 2009. Målsettingen for prosjektet var å få til et effektivt kollektivknutepunkt for lokalbussene i Grenland og ekspressbussene langs E18. Det var viktig at knutepunktet ble tilgjengelig for alle brukergrupper, og at anlegget fikk en estetisk god og enkel funksjonell utforming.

Knutepunkt