E18 Bjørvika-prosjektet er en del av Fjordbyen Oslo, der målsettingen er å åpne opp området mellom by og fjord til glede for Oslos befolkning. Hensikten med det nye vegnettet er først og fremst å legge til rette for byutvikling, samt å etablere et bedre og mer miljøvennlig transportsystem i området.

Miljøgate, park og byrom