Strandgata i Hamar ble opprustet og åpnet i 2013. Det er nå lyst og tiltalende med brede fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti ved butikker og kafeer. Grøntområdet mellom bilveg og jernbane er bevart med gangveger, steder å hvile, god belysning og beplantning.

Miljøgate, park og byrom