Nestunnelen ble bygget i 1988 og er nå rehabilitert, tunnelen blir åpnet i 2014. Arbeidet med universell utforming på elementer i Nestunnelen ble igangsatt på prosjekteringsstadiet. I forbindelse med rehabiliteringen er det gjort flere tiltak som bidrar til at flere selv kan varsle ved ulykke, og på egenhånd redde seg ut av tunellen via rømningsveger.