Hvilke veier lyser Statens vegvesen ut for bygging i 2022? Det kan du se i opptaket fra Markedsdagen som ble sendt direkte 14. desember 2021.

Markedsdagen 2022. Foto: Samir Kolukcija / Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen

Sendingen starter 6:20 ut i videoen. Fire prosjektdirektører fra nord, midt, vest og sør-øst presenterer 37 veiprosjekter fra hele landet som skal ut i markedet neste år. Det er aktuelt å dele noen av prosjektene i flere kontrakter, slik at det kan bli nærmere 40 store og små jobber som skal ut neste år.

Program
Tidsplan Tema Foredragsholder
Kl. 09.00 2022 blir et travelt år for vi som skal planlegge og bygge nye veier Kjell Inge Davik
direktør Utbygging
Kl. 09.05 Dette styrer markedsstrategien til Statens vegvesen John Atle Haugland
avdelingsdirektør Kontrakt og marked
Kl. 09.10 Dette er kontraktene vi lyser ut i nord Stein Johnny Johansen
prosjektdirektør
Kl. 09.25 Dette er kontraktene vi lyser ut i midt Ove Nesje
prosjektdirektør
Kl. 09.40 Dette er kontraktene vi lyser ut i vest Kjartan Hove
prosjektdirektør
Kl. 09.55 Dette er kontraktene vi lyser ut i sør Ingunn Foss
prosjektdirektør
Kl. 10.10 Dette er kontraktene vi lyser ut i øst Ingunn Foss
prosjektdirektør
Kl. 10.25 Og helt til slutt John Atle Haugland
avdelingsdirektør Kontrakt og marked

Kontakt, praktisk informasjon

John Atle Haugland

Tlf.: 91 52 22 15

Ragnhild Dahl

Tlf.: 99 38 09 97