Samlingen består av litteratur fra inn- og utland.
Statens vegvesen utgir også egne rapporter, se Publikasjoner fra Statens vegvesen.

Alle kan låne fra vår samling av bøker, rapporter, seriepublikasjoner m.m. Utlånstid er 30 dager. Lånernummer fås ved henvendelse til biblioteket.

Studenter bes bestille litteratur via skolebibliotekene sine.