Publikasjonsekspedisjonen har ansvar for publikasjoner utgitt av Vegdirektoratet:

  • lagerhold
  • utsending/fakturering av håndbøker og rapporter

Tlf. 22073837 / 47839258 

Epost: publvd@vegvesen.no