Samlingen består av litteratur fra inn- og utland.
Statens vegvesen utgir også egne rapporter, se Publikasjoner fra Statens vegvesen.

Du kan søke i bibliotekets samling via bibliotekbasen Oria

Ønsker du å låne fra oss, kan du gjøre det via ditt lokale bibliotek. 

Besøk etter avtale.