Åpningstider

Vi har åpent fra kl. 09.00 til 14.30. Besøk etter avtale.

Besøksadresse

Brynsengfaret 6A
0667 Oslo

Postadresse

Vegdirektoratet
Biblioteket
Postboks 6706 Etterstad 
0609 Oslo  

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post biblvd@vegvesen.no.

Ønsker du å kjøpe publikasjoner tar du kontakt Publikasjonsekspedisjonen på e-post publvd@vegvesen.no