I forbindelsen med høring av forslag til endring i N100 Veg og gateutforming arrangerer Vegdirektoratet informasjonsmøte på Teams onsdag 11. januar kl. 12.

Hensikten med møtet er å gi høringsinstansene mulighet til å stille eventuelle spørsmål knyttet til forslaget som ligger ute på høring.

Send inn spørsmål

Vi inviterer til å sende inn spørsmål og synspunkter skriftlig i forkant av møtet, særlig hvis det er oppklarende spørsmål som kan svares ut felles innledningsvis. Men også andre refleksjoner og foreløpige tilbakemeldinger tar vi gjerne imot i forkant, for å kunne stille mest mulig forberedt til møtet. Disse kan sendes til

Tidspunkt

Onsdag 11. januar klokken 12.00. Varighet avhenger av antall spørsmål. Representanter fra vegdirektoratet er tilgjengelige frem til 14.00 hvis behov.

Påmelding

Send epost til gjerne før 06.01.2023. Vi ber om navn på alle som deltar, firma og kontaktinformasjon (e-post) i påmeldingen. De som melder seg på vil få tilsendt detaljer om oppkobling til møtet, da valg av løsning kan påvirkes av antall deltakere.