Rådgivende vegnormalutvalg er et rådgivningsorgan med eksterne representanter.

Det rådgivende vegnormalutvalget skal hjelpe Vegdirektoratet til å vurdere miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av endringer i vegnormalene. Videre fremlegges og redegjøres det for nye vegnormaler og endringer i vegnormalene, og hvor utvalget får anledning til å komme med sine innspill og vurderinger.

Rådgivende vegnormalutvalg er fast referansegruppe ved revidering av vegnormalene. Vegdirektoratets rolle er å orientere og lytte.

De som deltar er

 • Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg
 • Helsedirektoratet
 • Innlandet fylkeskommune
 • KS
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturvernforbundet
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges Automobil-forbund
 • Norges bondelag
 • Norges Lastebileier-forbund
 • Nye veier AS
 • Opplysningsrådet for vegtrafikken
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Statens vegvesen Drift og vedlikehald
 • Statens vegvesen Transport og samfunn
 • Statens vegvesen Utbygging
 • Syklistenes Landsforbund
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trygg Trafikk
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vegtilsynet
 • Viken fylkeskommune