Rådgivende vegnormalutvalg er et rådgivningsorgan med eksterne representanter.

Det rådgivende vegnormalutvalget skal hjelpe Vegdirektoratet til å vurdere miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av endringer i vegnormalene. Videre fremlegges og redegjøres det for nye vegnormaler og endringer i vegnormalene, og hvor utvalget får anledning til å komme med sine innspill og vurderinger.

Rådgivende vegnormalutvalg er fast referansegruppe ved revidering av vegnormalene. Vegdirektoratets rolle er å orientere og lytte.

De som deltar er

 • Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Helsedirektoratet
 • KS
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Naturvernforbundet
 • Norges Automobil-forbund
 • Norges Lastebileier-forbund
 • Nye veier AS
 • Opplysningsrådet for vegtrafikken
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Syklistenes Landsforbund
 • Trygg Trafikk