Publikasjonsekspedisjonen har ansvar for publikasjoner utgitt av Statens vegvesen.

  • lagerhold
  • utsending/fakturering av håndbøker og rapporter

Telefon: 22 07 38 37 / 478 39 258

E-post:

Publikasjoner fra Statens vegvesen