Nr.RapportUtgiverUtgitt
Nr. 683

Korrosjonsbeskyttelse av norske stålbruer : Oversikt over utviklingen i det 20. århundre (PDF, 137MB)

Reidar Klinge

Vegdirektoratetaugust 2019
Nr. 682

Rushtidsavgiften i Bergen 2016-2018: En analyse av trafikale effekter på mellomlang sikt (PDF, 2 MB)

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratetaugust 2018
Nr. 681

Lærebok: Drenering og håndtering av overvann (PDF, 9 MB)

Harald Norem, Kristine Flesjø, Joakim Sellevold, Monika Rødin Lund,
Per Lars Erik Viréhn (Bane Nor)

Vegdirektoratetfebruar 2018
Nr. 680

Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende: I tilknytning til arbeid på/ved veg (PDF, 3 MB)

Vibeke Schau

Region søraugust 2017
Nr. 679

Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017: NAMet bindemidler

Torbjørn Jørgensen og Wenche Hovin 

Vegdirektoratet
Region midt 
mars 2018
Nr. 678

Rushtidavgift i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske konsekvenser 15 måneder etter innføring 

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratetaugust 2017
Nr. 677

E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm: Erfaringsrapport (PDF, 9 MB)

Asgeir S. Gylland og Bent Aagaard, SWECO

Vegdirektoratet juni 2017
Nr. 676

Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen: Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift (PDF, 29 MB)

Edvard Iversen

Vegdirektoratetfebruar 2018
Nr. 674 

Injeksjon Bjarkøyforbindelsen; Kvernsundtunnelen: Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" (PDF, 16 MB)

Edvard Iversen

Vegdirektoratet februar 2018
Nr. 673

Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 (PDF, 27 MB)

Dagfin Gryteselv, Bård Nonstad, Kai Rune Lysbakken m.fl. 

Vegdirektoratetjuli 2018
Nr. 670

Retningslinjer asfalt 2019 (PDF)

Asbjørn Arnevik, Ragnar Evensen, Nils Sigurd Uthus, Joralf Aurstad, Jostein Aksnes, Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratetdesember 2018
Nr. 669 

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2017

Svein Ringen jr.

Vegdirektoratetjuni 2018 
Nr. 668

Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer

Håvard Johansen

Vegdirektoratetjanuar 2017
Nr. 667

Last-derformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv (PDF, 9 MB)

Erlend Orthe

Vegdirektoratetjanuar 2017
Nr. 665

Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland (PDF, 5 MB)

Halldis Fjermestad, Per Hagelia, Tore Thomassen 

Region østmai 2017
Nr. 664

Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Reinsnes-Forfjord (PDF, 3 MB)

Tom A. Edvardsen

Region nordoktober 2016
Nr. 662

Internasjonale studier av sambruksområder: Lesbarhet og fremkommelighet for ulike brukergrupper (PDF, 4 MB)

Peter Aleksander Øvrebøe

Vegdirektoratetoktober 2016
Nr. 656

Geologi: Ingeniørgeologisk sluttrapport for Teigkamptunnelen E6 Biri - Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa (PDF, 28 MB )

Daniel Haugen Edvardsen

Region øst september 2016
Nr. 653

Elastisiteter i biltransporten: En empirisk undersøkelse av bomringen i Oslo fra 1991 til 2008

Thorkild Bretteville-Jensen

Vegdirektoratetaugust 2016
Nr. 652

Effekt av magnesiumklorid på betongbestandighet: Status og litteraturstudium

Tobias Danner og Hedda Vikan

Vegdirektoratetseptember 2016
Nr. 651

Inngrep i områder med sulfidrike mineraler: Effekter og miljørisiko (PDF, 4 MB)

Skipperud et al.

Vegdirektoratetseptember 2016
Nr. 650

Rensebasseng i Region sør: Tilstandskartlegging 2015 (PDF, 20 MB)

Espen Rise Gregersen, Ivar Gaaserud Pettersen og Frode Nordang Bye

Region sørseptember 2016
Nr. 649

TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen

Ivar Haldorsen og Finn Harald Amundsen

Vegdirektoratetseptember 2016
Nr. 648

Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2014

Geir Saxebøl

Vegdirektoratetjuni 2016
Nr. 647

Sandfraksjoners betydning med tanke på friksjon : Feltforsøk Bjorli (PDF, 5 MB)

Inge Bolme, Veidekke Industri

Vegdirektoratetaugust 2018
Nr. 646

Energibesparende vegbelysning: Etatsprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV) 2013-2017

Thim Nørgaard Andersen, Allan Ruberg, ÅF Lighting

Vegdirektoratet august 2016 
Nr. 645

 Min sykkel er lastet med (PDF, 9 MB)

Annika Nordbye Rundberget, Eirill Storsul, Frode Wilhelmsen og Sondre Osnes

Vegdirektoratetseptember 2016
Nr. 642

Tidsdifferensierte bomtakster i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske kortidskonsekvenser (PDF, 5 MB)

Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratetaugust 2016
Nr. 639

Gjennomgang av skilt for hjortevilt 2016

Ola Stranden Andersen og Ingvild Ytterborg 

Region midt august 2016
Nr. 635

Sikre biler 2015: Årlig oversikt over de 100 mest solgte personbilmodellene

 

Vegdirektoratetjuli 2016
Nr. 633

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Statusrapport : Etatsprogram Vinterdrift (EVI)

Åsmund Holen 

Vegdirektoratetmai 2017
Nr. 627

Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke (PDF, 5 MB)

Wenche Hovin & Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratetjuni 2016
Nr. 626

Lærebok: Vegteknologi (PDF, 29 MB)

Joralf Aurstad m.fl.

Vegdirektoratetjuni 2016
Nr. 625

Test av sandingsmetoder og utstyr : Fastsand og varmsand (PDF, 6 MB)

Inge Bolme (Veidekke Industri)

Vegdirektoratetseptember 2018
Nr. 622 

Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 (PDF, 6 MB)

Vegdirektoratetjuni 2016
Nr. 619

Renholdsforsøk i tunnel og gate i Trondheim våren 2015: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate  (PDF, 13 MB)

Brynhild Snilsberg og Dagfin Gryteselv m.fl. 

Vegdirektoratet juni 2016 
Nr. 617

Ekspressbussutredning: Region sør - 2016 (PDF, 6 MB)

Regine M. Hildre

Region sørmai 2017
Nr. 615

Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on UAS : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 (PDF, 39 MB)

E. McCormack (editor), T. Vaa, G. Håland, T. Humstad and
R. Frauenfelder

Vegdirektoratet september 2018 
Nr. 613

Registrering av aksellast: Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 (PDF, 5 MB)

Jorunn Riddervold Levy

Vegdirektoratet juni 2016 
Nr. 609

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst : Årsrapport 2017

Artemis Olavesen

Region østseptember 2018
Nr. 608

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region Nord: Årsrapport 2015

Roar Olsen og Trond Harborg 

Region nord juni 2016 
Nr. 607

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2016 

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nordjuli 2017
Nr. 606

FoU-programmet Varige konstruksjoner 2012-2015: Sluttrapport (PDF, 6 MB)

Aktivitets- og prosjektledere

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 605

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region midt: Årsrapport 2017

Monica Knoblauch Brathaug

Region midtoktober 2018
Nr. 604

Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner (PDF, 3 MB)

Amir M. Kaynia (NGI), Øyvind Torgersrud (NGI), Jörgen Johansson (NGI), Hermann Bruun (Statens vegvesen) og Eigil Haugen (Statens vegvesen)

Vegdirektoratetmai 2017
Nr. 603

Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng (PDF, 2MB)

Roald Aabøe, Tor Erik Frydenlund og Geir Refsdal

Vegdirektoratetaugust 2019
Nr. 602

Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt: Kontraktsområde 1501, 1503, 1504 (PDF, 13 MB)

Linnea Vereide

Region midtaugust 2017
Nr. 601

Alkalireaksjoner - Veiledning for konstruktiv analyse: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner (PDF, 3 MB)

Hans Stemland (SINTEF), Eva Rodum (Statens vegvesen) og Håvard Johansen (Statens vegvesen)

Vegdirektoratetjuli 2016
Nr. 600

Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner (PDF, 3 MB)

Erik Espe (ViaTech as)

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 599

3 years durability research on slag based mortars: Final report (PDF, 4 MB)

Rob B. Polder & Timo G. Nijland (TNO)

VegdirektoratetJanuar 2018
Nr. 598

Varige veger: Sluttrapport : Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 (PDF, 5 MB)

Leif Jørgen Bakløkk

Vegdirektoratetnovember 2017
Nr. 597

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen (PDF, 4 MB)

Ranneklev m.fl. 

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 596

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016: Region vest (PDF, 6 MB)

Hans Olav Hellesøe

Region vest august 2017
Nr. 594

Radarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura: Resultater fra testmålinger i 2017 og 2018 (PDF, 3 MB)

Lorenz Meier (Geopraevent AG)

Region nordjuli 2018
Nr. 588

Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering

Trond M. Andersen, Roald Aabøe, Claus K. Larsen, Kristine Flesjøe

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 586

Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten

Claus K. Larsen, Roald Aabøe, Trond M. Andersen, Svein Ryan, Kristine Flesjøe

Vegdirektoratet juni 2016 
Nr. 583

Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 (PDF, 3 MB)

Bjørn Hoven, Roar Telle  (Vegteknisk institutt)

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 582

Internt sulfatangrep i sprøytebetong med perlitt: Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 (PDF, 9 MB)

Per Hagelia

Vegdirektoratet desember 2016
Nr. 580 

Tidligfasthet for boltemørtel ved ulike herdetemperaturer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 5 MB)

Karen Klemetsrud, Stig Helgestad og Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet desember 2017
Nr. 579 

Tilstandsutvikling for nyere betongbruer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 28 MB)

Stig H. Helgestad

Vegdirektoratetoktober 2016
Nr. 578

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei: Metodeuttesting driftsfase og utdypende veiledning (PDF, 7 MB)

Joachim Engelstad

Vegdirektoratetoktober 2016
Nr. 577

Miljøbelastningar i vegtunnelar: Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 (PDF, 8 MB)

Per Hagelia

Vegdirektoratetdesember 2016
Nr. 576 

Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Receiving Road Runoff (PDF, 8 MB)

JE Brittain, SJ Saltveit, T Bremnes, H Pavels, BP Løfall, JP Nilssen

Vegdirektoratetmai 2017
Nr. 575

Lange og bratte tunneler - styring av brannventilasjon: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Harald Buvik, Statens vegvesen, og Rune Brandt, HBI Haerter

Vegdirektoratetdesember 2016
Nr. 574

Temaanalyse av traktorulykker

Roar Olsen, Kristian Øvernes, Trond Harborg,
Knut Hågensen

Region nord april 2016 
Nr. 573

Vegdekker i Region øst 2017: Status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter (PDF, 6 MB)

Jostein Myre

Region østjuni 2018
Nr. 572

Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark (AUT) (PDF, 11 MB)

Roar Telle og Jens Lofthaug

Region sørapril 2016
Nr. 568Vinterdrift ved høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Litteraturundersøkelse


Åsmund Holen

Vegdirektoratetapril 2017
Nr. 567Rushtidsavgift i Oslo: En analyse av trafikale korttidskonsekvenser av miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Oslo


Eirik Lund Presterud

Vegdirektoratetjanuar 2018
Nr. 566

Oppsummering av tilstandsutvikling i sprøytebetong som bergsikring i ulike tunnelmiljø (PDF, 41 MB)

Per Hagelia

Vegdirektoratetjuni 2018
Nr. 565

Undersøkelser av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2016 (PDF, 5 MB)

Halvor Saunes og Nina Værøy

Vegdirektoratetapril 2017
Nr. 564Undersøkelsen av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2017 (PDF, 7 MB)

Halvor Saunes, Nina Værøy og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratetjuni 2018
Nr. 562

Fremtidens tunnelbelysning: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 3 MB)

Pål J. Larsen, Norconsult 

Vegdirektoratetjuli 2016
Nr. 561Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2017 (PDF, 12 MB)

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sørjuni 2018
Nr. 560

Kunnskapsstatus for tunnelbelysning i Norge: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

Pål J. Larsen, Norconsult 

Vegdirektoratet juli 2016 
Nr. 559

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D5.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 4 MB)

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratetmai 2016 
Nr. 558

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 557

Nye materialer for bruk i tunnel og bru: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ole Øystein Knudsen, Dirk Nolte, Rune Gaarder, Tor Arne Hammer

VegdirektoratetNovember 2016
Nr. 556

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D3.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Luis Miguel Gonzalo, Geocontrol

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 555

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 554Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Case-strekning E6 Oslo - Akershus, oppfølging av førerforhold

Åsmund Holen

Vegdirektoratetapril 2017
Nr. 553

Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? (PDF, 6 MB)

Inge Bolme (VDI)

Vegdirektoratetjuli 2019
Nr. 552

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratetmai 2016 
Nr. 551

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D1.1: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Daniel Octavio de Toledo, Geocontrol

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 550

Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift (PDF, 20 MB)

Inge Bolme (Veidekke) og Bård Nonstad (Statens vegvesen)

Vegdirektoratetseptember 2017
Nr. 549

Asfaltfuger: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 548

Optimal lengde på fugefrie bruer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 545

Bruprosjektering med tanke på bestandighet: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

Gaute Nordbotten

Vegdirektoratet  mai 2016 
Nr. 543

Temanalyse av dødsulykker i gangfelt: Dødsulykker 2005 - 2015

Svein Ringen jr. og Marit Moss-Iversen

Region vestmars 2017
Nr. 542

2017 - 2020 Rammeplan : for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest

Redaktører: Runa Aaland Eggum og Tore Bergundhaugen

Region vest juni 2018
Nr. 541

Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Resultater fra strøm-, CTD-, og turbiditetsmålinger i fjorden og Aulielva

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratetjanuar 2018
Nr. 538 

Tinemetoder for stikkrenner og grøfter: Dokumentasjon av eksisterende og nye metoder for fjerning av is i stikkrenner og grøfter i Driftskontrakt 1808 Narvik

Knut Magne Reitan, Siviling. Reitan AS

Vegdirektoratetnovember 2017
Nr. 537

Stavbrekkfonna glideskred : Evaluering etter tre år med målinger (PDF, 2 MB)

Tore Humstad, Halgeir Dahle, Knut Inge Orset, Martin Venås og Ingrid Skrede

Vegdirektoratetaugust 2018
Nr. 536

Renholdsforsøk 2017: Uttesting av ny spylebom i tunnel og gate i Kristiansund

Brynhild Snilsberg, Dagfin Gryteselv og Inga-Loise Sætermo Veivåg

Vegdirektoratetdesember 2017
Nr. 535

Går det bra? Kartleggingsmetoder for gående: Gangtrafikk, infrastruktur og omgivelser

Eskil Mikal Langnes Bakke og Malene Øien Eiksund

Vegdirektoratet november 2017 
Nr. 534

Renholdsforsøk 2017 : Uttesting av renholdsmaskiner i gate i Trondheim

Brynhild Snilsberg, Dagfin Gryteselv, Inga-Loise Sætermo Veivåg, m.fl. 

Vegdirektoratetmai 2018
Nr. 533

Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havn

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratet februar 2017 
Nr. 532 

Drepte i vegtrafikken: 1. kvartal 2016

 

Vegdirektoratetapril 2016
Nr. 530

Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare: Anbefalinger for innhold og gjennomføring av analysen i vegplanlegging

Lene Lundgren Kristensen og Martine Holm Frekhaug

Vegdirektoratetfebruar 2018
Nr. 529

Mengderapportering vinteren 2016/2017

Johan Wåhlin 

Vegdirektoratetnovember 2017
Nr. 528

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2016

Kirsti Huserbråten og Klaus Otterstad

Region søroktober 2017
Nr. 525

Erfaringsrapport Bjørvika: Bygging av gateanlegg i Oslo bysentrum 

Ian Markey, Geir Sorte, Siri B. Ringstad, Lars Oulie, Petter Bergersen, m.fl.

Region øst  juni 2016 
Nr. 521

Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen

Garshol m.fl.

Vegdirektoratetmars 2016
Nr. 519

Plassering og utforming av kollektivfelt: BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig transport

Per Frøyland, Steinar Simonsen og Øystein Ristesund 

Vegdirektoratetapril 2016
Nr. 517

Sementer med flygeaske og slagg: Lab- og felterfaringer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Bård Pedersen

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 516

Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand

Per Hagelia, Halldis Fjermestad

Vegdirektoratet desember 2016
Nr. 515

Motstand mot tinesalter og frostskader i betong: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

I. Gabrielsson, C. Ewertson, P. Utgenannt (CBI) og Ø. Bjøntegaard

Vegdirektoratet mai 2016 
Nr. 514

Registrering og tilstandsvurdering av trær

Falk Weihs

Region vestfebruar 2018
Nr. 513

Erfaringer med høysink primer på bruer i Finnmark: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 4 MB)

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratetmars 2016
Nr. 511

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold: Hvor og når

Håvard Hjermstad-Sollerud og Astrid Brekke Skrindo

Vegdirektoratetjanuar 2018
Nr. 510

Gode løsninger for vann- og frostsikring i tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

Christian Rønneberg, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Vegdirektoratet desember 2016 
Nr. 509

Dimensjonering av betongelementhvelv for T10,5: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 42 MB)

Anders L. Palm 

Vegdirektoratet januar 2017
Nr. 506

Vann i tidlig planfase 

Gunvor Baardvik

Vegdirektoratet mars 2016
Nr. 505

Korrosjonsbeskyttelse av stålbruer - Vurderinger: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoatetfebruar 2016
Nr. 503

Vedlikehold av belegg av blymønje og alkyd: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratetapril 2016
Nr. 502

Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet: En oversikt over hva som finnes av nyere kunnskap

Johanna Skrutvold, Johanne Bratfoss Sørensen og Heidi Mørkhagen Granum

Vegdirektoratet oktober 2017 
Nr. 501

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016

Torbjørn Jørgensen 

Vegdirektoratet februar 2017
Nr. 500

Chloride resistance of slag cement mortars: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Rob B. Polder

Vegdirektoratetfebruar 2016
Nr. 499

Alkalireaksjoner - Erfaringer med lettbetong: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 21 MB)

Eva Rodum og Bård Pedersen 

VegdirektoratetDesember 2015
Nr. 498 

Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler

Eilen Arctander Vik, Ashish K. Sahu og Frøydis K. Garshol

Vegdirektoratetmars 2016
Nr. 497

Vegteknologi: Hulromsmåling med georadar på Fv862 Hp1 og Hp54

Kåre Nygård

Region nordjanuar 2018
Nr. 496

Standardkrav for vinterdrift på G/S-arealer i Norden: Oppsummering av spørreundersøkelse

Knut Magne Reitan (Siviling. Reitan AS)

Vegdirektoratetfebruar 2016
Nr. 493

Adsorbents for infiltration based highway stormwater treatment in Norway

Aamir Ilyas, Carlos M. Martinez og Tone M. Muthanna

Vegdirektoratet august 2017 
Nr. 489

Polymermodifisert bitumen: Egenskaper og krav. Etatsprogrammet Varige veger 2011-2014

Torbjørn Jørgensen, Wenche Hovin og Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratetmars 2016
Nr. 487

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2014

Artemis Olavesen

Region østseptember 2015
Nr. 486

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2015

Artemis Olavesen

Region øst oktober 2016 
Nr. 485

Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016

Artemis Olavesen

Region østseptember 2017
Nr. 482

ITS standardisering : oversikt og statusrapport 2019 (PDF, 4MB)

Trond Foss (Sintef) og Knut Evensen (Mobil-ITS)

Vegdirektoratetjuli 2019
Nr. 479

Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder

Sissel Brit Ranneklev (NIVA)

Vegdirektoratetfebruar 2016
Nr. 478

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2017

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nordjuni 2018
Nr. 477

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør  november 2016
Nr. 476

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2014

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sørnovember 2015
Nr. 475 

Tilstandskontroll av sprøytebetong i sju tunneler: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Börge Johannes Wigum (Mannvit)

Vegdirektoratet november 2016 
Nr. 474

Evaluering av pilotprosjekter: innen økologisk kompensasjon

Svein Erik Hårklau, Karianne Thøger Haaverstad, Astrid Skrindo

Vegdirektoratet januar 2017 
Nr. 473

Energieffektiv og klimavennlig ferjedrift: etatprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV), 2013-2017

LMG Marin (Torbjørn Bringedal), CMR Prototech og Norsk Energi

Vegdirektoratetjanuar 2016
Nr. 470

Tilstand av ulike typer vann og frostsikringshvelv: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 28 MB)

Christian Rønneberg og Trond A. Østmoen
(Aas-Jakobsen AS)

Vegdirektoratet  november 2016
Nr. 469

Alkalireaksjoner - Prøving av materiale fra Nautesund bru: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Eva Rodum, Jan Lindgård (SINTEF) og Ola Skjølsvold (SINTEF)

Vegdirektoratetdesember 2015
Nr. 468

Inspeksjonserfaring på trebruer

Hauke Burkart

Region østjanuar 2016
Nr. 467Alkalireaksjoner i betong - fagtur i Nord-Amerika: 236661 KPN Alkalireaksjoner i betong - pålitelig konsept for funksjonsprøving

 

Eva Rodum, Bård Pedersen (Statens vegvesen) og Jan Lindgård (SINTEF)

Vegdirektoratetjuni 2018
Nr. 466

Korrosjonsforsøk på bolter i Oslofjordtunnelen: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratetoktober 2016
Nr. 465

Alkalireaksjoner - Feltforsøk med overflatebehandling: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ola Skjølsvold, SINTEF og Eva Rodum

Vegdirektoratetdesember 2015
Nr. 464

Korrosjonsforsøk på bolter i Vardøtunnelen: Etatsprogrammet Varige Konstruksjoner 2012-2015

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratetmai 2016
Nr. 462

Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon

Thale Sofie Wester Plesser og Christian John
Engelsen

Vegdirektoratet desember 2015 
Nr. 461

Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2015

Geir Saxebøl og Eirik Rian

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 459

Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk

Øyvind Haugland og Ingrid M. Vågnes Hjelle

Region nord

desember 2015

Nr. 458

Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier. Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel.

Mikael Torberntsson og Anne Sofie W. Lileng

Region øst april 2018 
Nr. 457

Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende - Med rutebeskrivelse (PDF, 38 MB)

Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende - Uten rutebeskrivelse

Elisabeth Skuggevik og Knut Stian Horverak

Region sør

februar 2016

Nr. 455

Hvem parkerer i Markveien? 

Mari Olimstad og Ine Gjellebæk

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 454

Effect of cracks on chloride-induced corrosion of steel in concrete - a review: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

A.C. Boschmann Käthler, U.M. Angst, M. Wagner, C.K. Larsen, B. Elsener

Vegdirektoratetseptember 2017
Nr. 453

Korrosjonsbeskyttelse for stålbruer - Inspeksjoner. Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 451

Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84

Øyvind Bjøntegaard, Bård Pedersen, Gaute Nordbotten, Lise Bathen

Vegdirektoratet

oktober 2017

Nr. 450

Tiltak for å bedre brannsikkerhet i utsatte vegtunneler: Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler

Arild Petter Søvik, Jan Eirik Henning

Vegdirektoratet

november 2015

Nr. 448 

Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures

Farzan A. Ghavanini and Helena Theander

Vegdirektoratet  

oktober 2015 

Nr. 445

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016

Merete Rørvik Godø

Region midt

september 2017

Nr. 444

Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015

Trym Kristian Økland

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 443

Automatiserte kjøretøy i by: Muligheter og utfordringer

Tom E. Nørbech

Vegdirektoratet

februar 2017

Nr. 442

Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen

Per Gustav Thingstad, Magne Husby og Dag Inge Øien

Region midt

mars 2015

Nr. 440

Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

Mari Olimstad og Ine Gjellebæk

Vegdirektoratet 

Oktober 2015

Nr. 439

Attraktiv skoleveg: En verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger (PDF, 28 MB)

Trine Bølviken, Marte Bævre Espeli, Ingrid Fallet, Martin Svingen Refseth

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 434

Fremkommelighet for buss: Tiltak på veg og gate

Maria Helene Sæther, Vilde Lofthus Rooth og Tord Eirik Feldt Enger

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 433

Bomringen i Oslo: En empirisk undersøkelse av elastisiteter i vegtransporten for Oslo fra 1991 til 2016

Thorkild Bretteville-Jensen

Vegdirektoratet

august 2017

Nr. 432

Renholdsforsøk 2016: Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal

Brynhild Snilsberg og Dagfin Gryteselv

Vegdirektoratet desember 2017 
Nr. 431 

Ground improvement for marginally stable slopes 

Minna Karstunen

Vegdirektoratet

november 2014

Nr. 430

Konsekvensutredning kulturmiljø: Fv82 Forfjord - Risøyhamn

Tom André Edvardsen

Region nord

mai 2017

Nr. 429

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør – årsrapport 2018 (PDF) 

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Region sør

juli 2019

Nr. 428

Bærekraftige betongkonstruksjoner: Reduksjon av klimagassutslipp ved bygging av Statens vegvesens betongkonstruksjoner

Norconsult, Ketil Søyland et al. 

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 427

Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru: Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering

Ø. Bjøntegaard, S. Persson, T. Kanstad, B. Pedersen, A. Vatnar,
E.L. Skare

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 423

Når vegen berører myra: God forvaltning av myr i vegplanlegging, bygging og drift

Pernille Aker og Marte Dalen Johansen 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 422

Trebruer

Tormod Dyken (Redaktør)

Vegdirektoratet

mai 2017

Nr. 421 

Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 20 MB)

Eva Rodum 

Vegdirektoratet

september 2015

Nr. 420

Tverrholdt dekke i tre (PDF, 9 MB)

Hauke Burkart, Tormod Dyken

Region sør

september 2018

Nr. 419 

Mengderapportering vinteren 2015/2016 

Åge Sivertsen, Marit Rønning Skoglund, Morten Jensen

Vegdirektoratet 

September 2016

Nr. 418

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken - Region midt 2014

Merete Rørvik Godø

Region midt 

september 2015

Nr. 417 

Syklisters adferd i utvalgte løsninger langs Ring 2 i Oslo 

Karianne Andersen, Eli-Trine Svorstøl, Karunya Yogarajah og Haldis Sandøy Nærum 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 416

Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015

Merete Rørvik Godø

Region midtaugust 2016
Nr. 415

Møllenberg betongtunnel - FoU bestandighet: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 (PDF, 25 MB)

Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet oktober 2015 
Nr. 411

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer. Undersøkelse av beste praksis: Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer

Åsmund Holen (ViaNova Plan og Trafikk)

Vegdirektoratet

oktober 2015

Nr. 410 

Korrosjonsbeskyttelse i tunneler - revidert: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ole Øystein Knudsen 

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 409

Satsing på sykkeltrafikk: Spørsmål til medlemmer i Sykkelbynettverket 2016 (kommuner og fylkeskommuner)

Hege Nerheim Tassell

Vegdirektoratet

september 2017

Nr. 407

Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon (PDF, 22 MB)

Ivar Stø og Kjetil Fløtre

Region øst

august 2016 

Nr. 406

Mengderapportering vinteren 2014/2015

Åge Sivertsen, Marit Rønning Skoglund og Mari Eggan 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 405 

Vegbygging og mulig frigjøring av kvikksølv ved hogst av skog - En litteraturstudie  

Ingvild Marie Dybwad og Mathilde Hauge Skarsjø

Vegdirektoratet

august 2015 

Nr. 402

Redusert hastighet som tiltak for å redusere elgpåkjørsler : Samfunnsøkonomisk analyse av midlertidig nedsatt fartsgrense på strekninger med høy tetthet av elgulykker

Øyvind Wormdal Selboe og Emma Kuskemoen

Vegdirektoratet

september 2019

Nr. 401

Ny kunnskap om veger og dyreliv : en oversikt over ny relevant kunnskap fra to CEDR-rapporter

Emma Kuskemoen og Øyvind Wormdal

Vegdirektoratet

september 2019

Nr. 400

Mekaniske brufuger: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Gaute Nordbotten 

Vegdirektoratet

august 2015

Nr. 399

SIK-Sluttrapport: Grafisk og visuell sluttrapport for EU/Intereg. prosjektet. Skandinavisk infrastrukturkompetanse. 

Anders Sandberg (Trafikverket) og Lars Fossli (Capgemini)

Vegdirektoratet 

desember 2014

Nr. 398

Bussveien - Testing av holdeplasshøyder: Sluttrapport

Svein Lysø
Redaktør: Helene Russell Vastveit

Region vest

februar 2018

Nr. 397 

Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen

Marius Hofseth 

Region midt 

juli 2015

Nr. 396

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014

Ivar Haldorsen 

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 394

Korrosivitet i tunneler

Ole Øystein Knudsen

Vegdirektoratet

januar 2018

Nr. 393

FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate: status desember 2017

Kirstine Laukli

Region sør

desember 2017

Nr. 392 

Utførelsens betydning for asfaltdekkers levetid

Roar Telle, Veiteknisk institutt

Vegdirektoratet

desember 2015

Nr. 391

Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk: felt- og laboratorieundersøkelse (PDF, 5 MB)

Øyvind Bjøntegaard

Vegdirektoratet

juni 2019

Nr. 390

Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast (PDF, 58 MB)

Gunnar Lotsberg

Region vest 

november 2016

Nr. 389

Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet

Thomas Pabst, Atle Hindar, Sarah Hale, Øyvind Garmo, Erik Endre, Karina Petersen, Torleif Bækken og Gunvor Baardvik

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 388

Sikring av overdekning for armering

Lise Bathen

Vegdirektoratet

desember 2017

Nr. 387

Fremmede skadelige arter: Oppfølging av lovverk 

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

november 2016

Nr. 386

Fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren

Svein Erik Hårklau og Astrid Skrindo

Vegdirektoratet

juni 2015

Nr. 384

Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014

Ragnar Evensen

Vegdirektoratet

mai 2015

Nr. 377

Samledokumentasjon 2016: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2016 samt utvikling løpemeterpriser

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet

desember 2017

Nr. 376

Sikker atferd ved hendelser i vegtunneler : Informasjons- og opplæringstiltak

Kjell Solem, Sverre Kjetil Rød, Linda Grønstad, Harald Buvik

Vegdirektoratet

september 2018

Nr. 373

Forsterkning av veger : varige veger 2011 - 2014

Ragnar Evensen

Vegdirektoratet

april 2015

Nr. 371

Vind- og friksjonsvarsling på E6 Dovrefjell

Thomas Engen (SINTEF) et al.

Vegdirektoratet

mars 2015 

Nr. 370

Fly ash in concrete, Danish experience : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Mette Geiker

Vegdirektoratet

mars 2015

Nr. 369

Opplæring i vinterdrift for operatører (PDF, 34 MB)

Torgeir Leland, Dagfin Gryteselv, Rudi Thomassen,
Bård Nonstad m.fl.

Vegdirektoratetoktober 2015 
Nr. 368

Nedfreste kantlinjer på rv 3 : evaluering av forsøk utført i perioden 2002-2010

Jon Haglund, Ole Christian Bang

Region øst

mars 2015

Nr. 367

Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon runde 2

Svein Erik Hårklau, Karianne Thøger Haaverstad og Astrid Skrindo

Vegdirektoratetaugust 2019
Nr. 366

Dybdeanalyse av dødsulykkene i vegtrafikken i Region nord: Årsrapport 2014

Roar Olsen, Trond Harborg og Knut Hågensen

Region nordjuni 2014
Nr. 365

Lærebok Drift og vedlikehold av veger (PDF, 26 MB)

Jon Dahlen

Vegdirektoratetjuni 2015
Nr. 364

 Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller

Dag Bertelsen, Olav Kåre Malmin, Trude Tørset, Unn Karin Thorenfeldt og Anders Staume

Vegdirektoratet mai 2015
Nr. 361

Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1 : Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike

Roer, O., Rolandsen, C. M., Meland, M., Gangsei, L. E., Panzacchi, M., Van Moorter, B., Kastdalen, L., Solberg, E. J.

Vegdirektoratet mai 2018 
Nr. 359 

Evaluering av dimensjoneringsklasser

Trang Tran

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 358

Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6

Anders Straume og Dag Bertelsen 

Vegdirektoratetfebruar 2015
Nr. 357

Brukerveiledning GS-EFFEKT 6.6

Anders Straume og Dag Bertelsen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 356

Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning

Anders Straume og Dag Bertelsen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 355

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 354

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014

Vegdirektoratet

februar 2015

Nr. 353

Investigation of concrete from Solsvik Field station : 4 concrete cores investigated after 16 years of submerged exposure - Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Klaartje De Weerdt, Mette Geiker og Denisa Orsakova

Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 352

Riktig utførelse av asfaltdekker : varige veger 2011 - 2014

Roar Telle
Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 351

Restaurering av artsrik engvegetasjon i vegkanter

Inger Auestad (HISF) og Knut Rydgren (HISF)

Region vest

desember 2014 

Nr. 349

Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave

Heidi Bjordal

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 348

Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013

Knut Magne Reitan, Brynhild Snilsberg, Kai Rune Lysbakken og
Dagfin Gryteselv

Vegdirektoratet

februar 2018

Nr. 347

Predikering av branner og ulykker i vegtunneler (PDF, 4MB)

Alena Høye, Tor-Olav Nævestad og Grètar Ævarsson, TØI

Vegdirektoratet

Juni 2019

Nr. 346

Miljøgate 2014 - en statusrapport

Student Trine Bølviken

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 344

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske undersøkelser - 2015/2016 (med vedlegg)

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske undersøkelser - 2015/2016 (uten vedlegg)

Halvor Saunes og Nina Værøy

Vegdirektoratet

september 2016 

Nr. 340

De fem store tunnelbrannene i Norge

Finn Harald Amundsen

Vegdirektoratet

januar 2016

Nr. 339

Alkalireaksjoner – Karbonfiberforsøk : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Erik V. Thorenfeldt

Vegdirektoratet

januar 2015

Nr. 338

Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014

Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al.

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 336

Erfaringsrapport senketunnel : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Sjødelen

Geir Sorte, Ian Markey, Lars Narvestad og Kjell Karlsrud

Vegdirektoratet

oktober 2014

Nr. 334

Gode løsninger for vegtunneler : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Marius Hofseth

Vegdirektoratet

desember 2014

Nr. 333

Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer (uten vedlegg) (PDF, 20 MB)

Rv. 4 på Gran, nyttiggering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer (med vedlegg) (PDF, 58 MB)

Halldis Fjermestad, Elisabeth Gundersen, Per Hagelia, Anne Brit Moen og Malin Torp

Region øst

april 2018

Nr. 331

Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja (PDF, 6 MB)

Vedleggshefte - Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja (PDF, 33MB)

Rigmor Thorsteinsen

Region nord

juni 2019

Nr. 328

Vareleveringshensyn i planprosesser : en evaluering av kollektivsatsingen på Ring 1 i Oslo

Rannveig Brattegard, Torgeir Dalene, Mari Andrine Hjorteset

Vegdirektoratet

august 2014

Nr. 326

Erfaringsrapport byggegroper : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret

Torbjørn Johansen, Vegard Woldsengen

Vegdirektoratet

juni 2014

Nr. 325

FoU Indre Romsdal

Kine Nillssen (SINTEF), Kjell Arne Skoglund (SINTEF)

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 324

Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge

Pål Drevland Jakobsen og Mari Lie Arntsen

Vegdirektoratet

september 2014

Nr. 323

Vannrelaterte skader langs E6 Biri - Otta

Joakim Sellevold, Daniel Edvardsen

Vegdirektoratet

juni 2013

Nr. 322

Digitale geologiske kompass : nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett

Mari Lie Arntsen

Vegdirektoratet

september 2014

Nr. 321

Mengderapportering vinteren 2013/2014

Åge Sivertsen, Ida Ofstad Skolmli

Vegdirektoratet

oppdatert oktober  2014

Nr. 320

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2013 : Region midt

Ragnar Masdal

Region midt

juli 2013

Nr. 319

Miljøeffekter og energireduksjon ved asfalt-produksjon og utlegging : etatsprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV) 2013-2017

Ragnar Bragstad, Roar Telle og Paul Senstad

Vegdirektoratet

august 2014

Nr. 318

Sambruksfeltet E39 Fjøsanger, Bergen: før- og etterundersøkelse

Sigmund Riis

Region vest

juni 2018

Nr. 317

Hospiteringskurs 7. - 9. juni 2010 : spesialanalyse Treaks- og Ødometerforsøk

Damtew T., Kynbråten T-A., Senneset J. I., Yesuf G. Y., Nouri E.

Vegdirektoratet

juni 2010

Nr. 316Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 2 : Effekter av inngjerdede traffikårer på forflytning og arealbruk hos elg (PDF, 76 MB)

Leif Kastdalen, Ole Roer og Jos M. Milner

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 313

Testprosjekt Fra PMS til RMMS? : Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikehold 

Ola Molstad

Region øst

august 2014

Nr. 312

Superbusskonsept og midtstilt kollektivfelt

Per Frøyland, Øystein Ristesund, Steinar Simonsen

Vegdirektoratet

juli 2014

Nr. 311

Skredsikringstiltak i Møre og Romsdal

Knut Inge Orset og Halgeir Dahle

Vegdirektoratet

juli 2014 

Nr. 310

Opplæring i vinterdrift for operatører

Dagfin Gryteselv m.fl.

Vegdirektoratet

juli 2014

Nr. 309

Alkalireaksjoner - Nautesund bru etter 50 år : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Eva Rodum og Hans Stemland

Vegdirektoratet

juni 2014

Nr. 307

Tungt møter mykt : Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter (PDF, 16 MB)

Maria Henriksen, Hilde Norang, Alexander Tsesmetsis

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 305

Kartlegging av svakhetssoner i berg med 2D resistivitetsmålinger: Veiledning

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Vegdirektoratet

februar 2018

Nr. 304

Utbedring av dekkeskader før reasfaltering, beste praksis

Olga Mirochnikova, Fredrik Moen og Berthe Dongmo-Engeland

Region øst

juli 2014

Nr. 303

Brurekkverk (SVV-H2) : test av innfesting i brudekk

Ketil Søyland, Božidar Stanković m.fl.

Vegdirektoratet

juli 2014 

Nr. 302

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

 juni 2014

Nr. 300

Vegen i landskapet : om vakre veger

Ingerlise Amundsen

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 299

Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen : FoU-rapport

Mari Gotteberg og Marit Nyhuus m.fl.

Region øst

mai 2014

Nr. 298

Using CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water : laboratory test and assessment of toxic potential

Øyvind Garmo and Carlos Escudero (NIVA)

Vegdirektoratet

mai 2014

Nr. 295

Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging

Svein Ole Åstebøl og Thorkild Hvitved-Jacobsen (HV-Consult)

Vegdirektoratet

november 2014

Nr. 294

Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012

Anette Krekling, Vibeke Schau, Arild Nærum og Runar Hatlestad

Region sør

mai 2014

Nr. 293

Bærekraftig mobilitetsplanlegging : En helhetlig, miljøvennlig og rettferdig tilnærming til mobilitet (PDF, 3 MB)

Thea Sanner, Eline Solerød Jahren, Andreas Bull

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 291

On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringer

Roger Roseth et al.

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 290

Hvordan kan brufyllinger endre strømforhold i fjorder? Vurdering av endringer i strømforholdene i forbindelse med brufyllinger i Sifjordbotn på Senja

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 289

Systematisering av støyklager : En gjennomgang av 300 støyklager fra Region øst

Ingeborg Njøs Slinde, Juni Lende og Kjetil Hovden

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 288

Handlingsplan for ITS : 2014-2017

Seksjon for trafikkforvaltning. ITS-seksjonen

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 287

Dødsulykker i vegtrafikken Region sør 2005-2012 : gjennomgang av 363 ulykker gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Kirsti Huserbråten

Region sør

april 2014

Nr. 286

Elastisiteter i ferjetransporten

Harald Støen Høyem

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 285

Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t

Anne Mette Bjerkan, Arild Ragnøy og Arild Engebretsen

Vegdirektoratet

Juni 2019

Nr. 284

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014

Marit Fladvad, Jostein Aksnes

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 282 

Klimakutt i Statens vegvesen : kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport

Ellen M. Foslie i samarbeid med arbeidsgruppe

Vegdirektoratet

januar 2014

Nr. 281

Ringanalyser 2012 for kulemølle, micro-Deval, Los Angeles og flisighetsindeks

Arnhild Ulvik

Region midt

desember 2013

Nr. 280

Lokale gåstrategier og planer for gående : veiledning for kommuner  

Ellen Haug

Vegdirektoratet

februar 2014 

Nr. 279

Kostnadsutvikling for bruer og tunneler : En undersøkelse fra 1993 - 2015

Trym Kristian Økland

Vegdirektoratet

august 2018

Nr. 278

FOREVA : fordrøyning, rensing og vanning : lokal håndtering av overvann fra veg


Ingjerd Solfjeld red.

Region øst

februar 2014

Nr. 277

Evaluering av Planleggerskolen

Anne Marie De F. Lossius

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 276 

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel- og betongseksjonen 2013

Kristoffer Dean Dunham

Vegdirektoratet 

februar 2014

Nr. 275

Effekt av flygeaske på betongegenskaper: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 - med vedlegg  (NB stor fil!)

Effekt av flygeaske på betongegenskaper: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 - uten vedlegg

Øyvind Bjøntegaard og Eva Rodum

Vegdirektoratet

 april 2014

Nr. 274

Datagrunnlag for målekort : teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll - revisjon 3

Fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 272

Effekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjon  

Harald Bratli, Odd E. Stabbetorp og Per Arild Aarrestad

Region sør

februar 2014

Nr. 271

Veg og biomangfold i ferskvann : endres bunndyrfaunaen i bekker ved påvirkning fra veg og trafikk 

Thomas Correll Jensen, Zlatko Petrin og Svein-Erik Sloreid

Region sør

februar 2014

Nr. 270 

Slag cement concrete - the Dutch experience: etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Rob B. Polder, Timo G. Nijland, Mario R. de Rooij

Vegdirektoratet

februar 2014

Nr. 268 

Før- og etterundersøkelse Rv. 5 Sunnfjordtunnelen, Fjærlandsvegen

Joachim Weisser (prosjektleder)

Region vest 

januar 2014

Nr. 267

Temaanalyse om dødsulykker i tunnel : UAG 2005-2012

Svein Ringen og Nils Torbjørn Sperrevik

Region vest

desember 2013

Nr. 265

LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet 

januar 2014

Nr. 263

Innsigelser i Statens vegvesen : resultater fra en spørreundersøkelse våren 2013  

Knut Sørgaard og Tord Torshov

Vegdirektoratet

januar 2014

Nr. 262 

Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014

Dag Atle Tangen, Ragnar Evensen

Vegdirektoratet 

desember 2013

Nr. 257 

Sykling i tunnel: Region vest 

Anja Wannag, Marit Moss-Iversen, Grethe Oen-Sivertsen og Runa Aaland Eggum

Region vest 

september 2016

Nr. 255 

Dekkevalg 2013 : beste praksis i Region øst

Jostein Myre

Region øst 

november 2013

Nr. 254

Vegdekker i Region øst 2018 : Status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter (PDF, 6 MB)

Jostein Myre

Region øst 

mai 2019

Nr. 253

Prøvefelt for forbedret friksjon - vegoppmerking : rapport fra prøvefelt for vegoppmerking 2010-2013 fv. 40 ved Kvelde i Vestfold, Region sør

Trond Cato Johansen ; prosjektleder Bjørn Skaar

Vegdirektoratet

oktober 2013

Nr. 250

Introduksjon til gateplanlegging : fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utforming av gater

Einar Lillebye med flere

Vegdirektoratet

april 2014

Nr. 245 

Tilstandsundersøkelser 2012


Liv Marie Nygaard, Pål Rosland, Leif Magne Halvorsen  

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 244

pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler

Malin Torp og Hedda Vikan

Vegdirektoratet

september 2013

Nr. 243

Skoleveg i Gran : en steds- og mulighetsstudie

Lone Kjersheim og Mari Olimstad                                             NB: 25 MB

Vegdirektoratet

oktober 2013 

Nr. 241

Testing av epoksyasfalt : varige veger 2011-2014

Carl Christian Thodesen

Vegdirektoratet

august 2013 

Nr. 240 

Mengderapportering vinteren 2012/2013  

Mats Erik Vatne

Vegdirektoratet 

oktober 2013

Nr. 239

Dybdeanalyse av dødsulykker i region nord : Årsrapport 2018

Roar Olsen og Trond Harborg

Region nord

mai 2019

Nr. 238

Alkalireaksjoner - metoder for måling av restekspansjon : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Børge Johannes Wigum

Vegdirektoratet 

juli 2013 

 Nr. 237

Alkalireaksjoner - overflatebehandling og andre tiltak : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Gisli Gudmundsson og Gudbjartur Jon Einarsson

Vegdirektoratet 

juli 2013

 Nr. 236

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler : etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Jon Luke

Vegdirektoratet 

juli 2013 

 Nr. 234

Fagrapport naturmiljø fv. 63 Korsmyra - Indreeide Beskrivelse naturmiljø, konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven

Lars Gade-Sørensen

Region nord

august 2013

Nr. 233

VegRAMS : Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering av vegprosjekter

Johnny Johansen, ViaNova

Vegdirektoratet

mai 2019

 Nr. 232

Strait Crossings 2013 : erfaringer fra planlegging og gjennomføring

Tor Erik Frydenlund, Kaare Flaate, Håvard Østlid

Vegdirektoratet 

november 2013 

 Nr. 231

Strait Crossings 2013 : proceedings                                        NB: 28 MB!

Tor Erik Frydenlund, Kaare Flaate, Håvard Østlid

Vegdirektoratet

august 2013

Nr. 230

Økologisk risikovurdering med biotisk ligandmodell  

Susanne Lund Johansen, Helene Thygesen

Vegdirektoratet

juli 2013

Nr. 229

Opplæring i vinterdrift for operatører : driftskontrakter med oppstart 2013

Dagfin Gryteself m.fl.   NB: 15 MB!

Vegdirektoratet

juli 2013

Nr. 228 

Tilskudd tilbrannberedskap : til kommuner der tunnel representerer en ekstraordinær risiko

Vegdirektoratet

mars 2014

Nr. 224

Bruinspeksjon med drone : muligheter og begrensninger. Erfaringer fra Region øst (2015-2018) (PDF, 5MB)

Karl Henning Barmen og Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS

Vegdirektoratet

juni 2019

Nr. 223

Stabilisering av kvikkleirer med kaliumklorid : Langtidseffekt Ulvensplitten og Dragvoll (PDF, 10 MB)

Tonje Eide Helle 

Vegdirektoratet

april 2019

Nr.222

Vehicle weight data from speed enforcement systems (PDF, 4MB)

Maximillian Böhm, Torbjørn Haugen, Jorunn Riddervold Levy og Anna Rodum Bjøru

Vegdirektoratet

mai 2019

Nr. 221

Temaanalyse av dødsulykker uten bruk av bilbelte : basert på UAG-databasen

Espen Syljuberget Haugvik

Region øst

mars 2014

Nr. 220

Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer (PDF, 5 MB)

Geir J. Westerlund og Stephanie L. Gjelseth

Vegdirektoratet

november 2018

Nr. 219

ITS-standardisering : statusrapport på engelsk 2013

Knut Evensen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 218

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge : Overvåkning av vannkvalitet i 2018 (PDF, 4 MB)

Halvor Saunes, Nina Værøy og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratet 

april 2019

Nr. 217

Sluttrapport - undersøkelse av vegnære innsjøer 2015-2018 : vannkvalitet og statistiske analyser av data for 2005-2018 (PDF, 3MB)

Halvor Saunes, Niels Erik Jørgensen, Nina Værøy, Roger M Konierczny og Svein Ole Åstebøl

Vegdirektoratet

august 2019

Nr. 214

Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi : varige veger 2011-2014 (revidert utgave)  

Kine Nilssen, Dagfin Gryteselv 

Vegdirektoratet

april 2013 

Nr. 213

Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak

R. Evensen, Å. Holen, A. Mahle, T. Østmoen

Vegdirektoratet 

april 2013

Nr. 212 

Tilstanden til rensebassenger i Norge

Kim A.H. Paus, Svein Ole Åstebøl, Simona Robbe, Vegard Ulland og Erland Lausund

Vegdirektoratet

november 2013

Nr. 211 

Sykkelregnskap

Mats Mikael Larsen, Hege Herheim Tassel

Vegdirektoratet 

november 2013

Nr. 210

Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet

Gordana Petkovic

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 209

Fra plan til drift og vedlikehold : erfaringssamling

Jon Dahlen m.fl.

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 208

Measurement of plastic limit of cohesive soils : R&D Project Status Report

Tewodros Haile Tefera

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 207

Samledokumentasjon 2017 : For utbyggingsprosjekter avsluttet 2017 samt utvikling løpemeterpriser (PDF, 2 MB)

Geir Saxebøl

Vegdirektoratet

mars 2019

Nr. 205

Siltgardiner : funksjon, tilpassing og oppfølging  

Turid Winther-Larsen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 204

Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred

Gunne Håland

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 203

Complete Streets: Konsept for helhetlig gateplanlegging (PDF, 7 MB)

Bente Beckstrøm Fuglseth og Lars Løvstad

Region vest

mars 2019

Nr. 202

Samledokumentasjon og måleindikatorer Ø1.2 og Ø1.3 : for utbyggingsprosjekter avsluttet 2011  - Unntatt offentlighet
Byggherreseksjonen 

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 201

Nytt rensetrinn i Vassum rensebasseng : mulighetsstudie

COWI A/S

Region øst

desember 2012

Nr. 199

Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler  

Mona Lindstrøm, Anette Wold Magnussen og Audun Langelid

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 198

Tørrmurer : fagdag - Bruseksjonen og vegteknisk seksjon 7.3.2013 (PDF, 105 MB)

H. O. Hagen, E. Pytten, H. Bruun, K. Aunaas og O. Lahus

Region sør

april 2013

Nr. 197

LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger

Torbjørn Jørgensen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 196

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

juni 2013

Nr. 195

Rensing av vann fra veg og anlegg : en sammenstilling av metoder og praksis i 12 land

Arnt-Olav Håøya og Ragnar Storhaug

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 193

Etatsprogrammet moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging under driving med Novapoint Tunnel

Are Håvard Høien, Tore Humstad og Alf Kveen

Vegdirektoratet

mars 2013

Nr. 192

Arkeologiske undersøkelser : en vurdering av nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter

Lars Gustavsen, Knut Paasche og Ole Risbøl

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 191

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vilt og andre dyr i perioden 2005-2011

Henrik Wildenschild, Lars Aage Gade-Sørensen, Trond Harborg

Region nord

februar 2013

Nr. 190

Temaanalyse av eldreulykker : en analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge 2005-2011

Espen Haugvik, Marie Rygh Holten 

Region øst

januar 2013

Nr. 189

Akselerert kloridinntrenging i overflatebehandlet betong : innledende prøving med tanke på revisjon av prosedyrer  

Eva Rodum

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 188

Rammeverk og internasjonale føringer for ITS (PDF, 2 MB)

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

mai 2019

Nr. 187

Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel- og betongseksjonen 2012  

Hedda Vikan (red.)

Vegdirektoratet

januar 2013

Nr. 186

Påkjøringer i vegens sideområde : en temaanalyse av utforkjøringsulykker i Region vest 2005-2011

Marit Moss-Iversen

Region vest

desember 2012

Nr. 185

ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2012  

Knut Evensen  

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 184

Utprøving av alternative metoder for tining av is : forsøk med varmetransporterende væske i driftskontrakt Narvik vinteren 2012/2013

Knut Magne Reitan

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 183

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? : resultat av kartlegging  

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2013

Nr. 182

Bruk av Håndbok 140 i praksis : studie av prissatte konsekvenser, sammenstilling, mål og regional utvikling

Ragnhild Olsen Hvoslef, Marianne Finserås Larsen, Harald Støen Høyem 

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 181

Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet

Bård Pedersen

Vegdirektoratet

Januar 2019

Nr. 179

ITS-strategi for Statens vegvesen. Revisjon 2012

Ivar Christiansen ... [et al.]

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 178

Risk Management : introduction, recommendations and project descriptions of risk management

Johan Berg, Erik Tideholm

Region øst

september 2012

Nr. 177

Trykkfasthet og E-modul for SV-40 betong : en studie av tilslagets betydning

Bård Pedersen og Reidar Kompen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 176

Aktiv mobilitetspåvirkning i anleggsfasen : studentprosjekt sommeren 2012  

Ingunn Bårdseng Haug, Lone Kjersheim, Mari Svolsbru & Sigrid Urnes

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 175

Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy

Kristian Aunaas, Eivind Juvik, Øyvind Hellum

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 174

Forprosjekt : Fv. 19 Rubbestadneset - Rolvsnes

Ressursavd,, Planseksjonen

Region vest

november 2012

Nr. 173

No2/NOx volume ratio in three tunnels in Norway : observations 2007 - 2013

Gunnar Lotsberg

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 172

Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012

Vegdirektoratet

oktober 2012

Nr. 171

Risikokurver : Analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger (PDF, 3MB)

Espen Strandvik Haugvik

Region øst

høst 2018

Nr. 170

Økologisk kartlegging region nord : konflikter mellom transportsystemet og biologisk mangfold  

Lars Aage Gade-Sørensen & Øyvind Haugland

Region nord

oktober 2012

Nr. 169

Kravspesifikasjon IKT-løsning : geotekniske parametere - labdatabank

El Hadj Nouri

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 166

Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities : Reducing highway runoff pollution

Josef Andersson, Josef Mácsik, Dimitry van der Nat, Anna Norström, Marie Albinsson, Sofia Åkerman, Preetam C. Hernefeldt, Robert Jönsson

Vegdirektoratet

desember 2018

Nr. 164

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : levetid på bergbolter  

Andreas Ongstad, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 162

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging av kjøretøybranner i n orske vegtunneler 2008-2011

Transportøkonomisk institutt

Vegdirektoratet

oktober 2012

Nr. 161

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : strategi trafikkantsikkerhet og brannsikkerhet i vegtunneler  

Harald Buvik, Finn Harald Amundsen & Henning Fransplass

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 160

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 159

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Oslofjordtunnelen  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 158

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Freifjordtunnelen  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 157

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ITS for vegtunneler  

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 156

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : utvikling av risikoanalysmodell TRANSIT for vegtunneler  

Matrisk GmbH and HOJ Consulting GmbH, Dr. Matthias Schubert

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 155

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ENØK Strategi vegtunneler  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 154

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 2

Basler & Hofmann AG, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 153

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 1  

Basler & Hofmann AG, Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 152

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : vegtunneler og lokal luftkvalitet

Norconsult AS

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 151

Mengderapportering vinteren 2011/2012  

Oddbjørn Strøm 

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 150

Farriskilden og ny E18 bru over Farrisvannet : vurdering av risiko for Farriskilden ved etablering av ny bru over Farrisvannet for E18 ved Larvik

Per Kraft, Nils-Otto Kitterød og Elisabeth Gundersen

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 149

Durability aspects of fly ash and slag in concrete : presentations from a Nordic workshop  

Bård Pedersen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 148

Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg (PDF, 9 MB)

Åsmund Holen, Anette H. Mahle, Johnny M. Johansen (ViaNova)

Vegdirektoratet

Januar 2019

Nr. 147

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 : region midt  

Ragnar Masdal

Region midt

september 2012

Nr. 146

Spredning av plastfibre fra sprøytebetong : kartlegging av spredningsmåte og mottiltak  

Inna Likhosherskaya & Kalambayi Rodrigue Nyembwe

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 145

Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør : med fokus på gående og syklende

Vibeke Schau

Region sør

mai 2013

Nr. 144

Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021

Stig Henning Helgestad, Øyvind Bjøntegaard, Eva Rodum

Vegdirektoratet

Februar 2019

Nr. 143

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid  

Johnny M. Johansen og Åsmund Holen, ViaNova 

Vegdirektoratet

august 2012

No. 142E

Automatic Section Speed Control in Tunnels : Effect on speed and accidents  

Arild Ragnøy

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 142

Streknings-ATK i tunnel : målt effekt på kjørefart, beregnet effekt på ulykker

Arild Ragnøy

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 141

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011  

Ivar Haldorsen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 140

Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning

Hedda Vikan, Kalambayi Rodrigue Nyembwe 

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 139

Brannprøving av sprøytebetong : med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber  

Reidar Kompen, Eva Andersson (SINTEF NBL) 

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 138

E39 Rogfast : tunnelventilasjon og luftkvalitet

Gunnar Lotsberg

Region vest

juni 2012

revidert

januar 2015

Nr. 137

Evaluering av KVU/KS1 : færre og bedre KVU'er  

Jan Arne Martinsen, Sonja Elisabeth Søyseth

Vegdirektoratet

september 2012

Nr. 136

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : grensesprengende tunneler - lange og dype, går det en grense?

Harald Buvik

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 133

Analyse av dødsulykker : region vest  (bokmål)

Hans Olav Hellesøe, Bente Lyse, Arne Amdahl Bakkevig

Region vest

juni 2012

Nr. 133N

Analyse av dødsulykker : region vest (nynorsk)  

Hans Olav Hellesøe, Bente Lyse, Arne Amdahl Bakkevig

Region vest

juni 2012

Nr. 132

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler : drift og vedlikehold - hovedkostnader

ViaNova Plan og Trafikk AS

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 131

Opplæring i drift og vedlikehold for operatører : vinterdrift  

Anders Svanekil m. fl.

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 130

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler : strategi for bygging av nye vegtunneler : grunnlagsdokument  

Norconsult AS

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 129

Gang- og sykkeltrafikk i tunnel : forslag til krav for ulike løsninger

Randi Eggen og Terje Giæver

Vegdirektoratet

november 2012

Nr. 127

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : hovedrapport

Seksjon for tunnel og betong

Vegdirektoratet

juni 2012

Nr. 125

Beredskapsanalyse E39 Rogfast

Marius Hofseth

Region vest

november  2012

Nr. 124

Sammenstilling av geofysiske data fra borehull : resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling

H. Elvebakk (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 123

Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern - Rådal  

E. Dalsegg (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 122

Geofysiske målinger for tunneltrasé rv 80 Bodø  

E. Dalsegg (NGU)

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 121

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer : varige veger 2011-2014

Eyolf Erichsen

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 120

Salt SMART Vegsalt i innsjøer : tålegrenser mht kjemisk sjiktning

Ståle Haaland, Stein Turtumøygard, Lars Jakob Gjemlestad & Thor Endre Nybø

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 119

Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet : grunnlag for omtale av trafikksikkerhet i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023  

Sigurd Løtveit

Vegdirektoratet

mai 2012

Nr. 118

Kontraktsdyrkede planter 2011-2016 : vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold  

Benedikte W. Oliver

Region øst

april 2012

Nr. 116

Overflatebehandling av betongkonstruksjoner : feltforsøk Skarnsundet bru

Jan-Magnus Østvik og Claus K. Larsen

Vegdirektoratet 

februar 2013 

Nr. 115

Prissetting av helsebelastning av svevestøv: Støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712

Karl Idar Gjerstad

Vegdirektoratet

desember 2018

Nr. 114

Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018  

Kristin Gryteselv

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 113

Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av forkjørsregulering av veger  

Svein A. Stigre, Erik B. Hagen, Kjell Seim & Ole Jørgen Lind

Region øst

april 2012

Nr. 112

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind solar wave and tidal  

Espen Borgir Christophersen (Rambøll)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 111

Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst  

Rolf Johansen

Region øst

mai 2012

Nr. 110

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind and solar energy

Sæta, Simonsen, Solli, Sandaker og Thorsen (Norconsult)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 109

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wave and tidal energy

Daniel Vennetti (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 108

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Solar energy

Peter Kovacs og Peter Wahlgren (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 107

Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wind energy

Lars Åkesson (SP)

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 106

Strategi for vegdekker i Region øst - 2012

Geir Refsdal

Region øst

mai 2012

Nr. 105

Vurdering av potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med bruer langs ferjefri E39  

Bjørn Gjevik (UiO), Elisabeth Gundersen og Hilde Sandbo 

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 104

Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel

Jørgen Stenerud

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 103

Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel : varige veger 2011-2014

Rabbira Garba Saba

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 102

Elgprosjektet i Akershus : Kortrapport

Roer, O., Rolandsen, C. M., Meland, M., Gangsei, L.E., Panzacchi, M., Van Moorter, L., Milner, J. M., Solberg, E. J.

Vegdirektoratet

mai 2018

Nr. 101

Støybygg III : brukerveileder  

Multiconsult i samarbeid med Statens vegvesen

Vegdirektoratet

desember 2013

Nr. 100

Mengerapportering vinteren 2017/2018

Johan Wåhlin

Vegdirektoratet

november 2018

Nr. 99

Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann  

Malin Torp og Sondre Meland

Vegdirektoratet

november 2013

Nr. 97

Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse  

Torstein Lange

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 96

Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens

Ola Skjølsvold

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 95

Konsekvensutgreiing - naturmiljø : fylkesveg 60 Tomasgard - området Røyrhusbrua

Region vest

mars 2012

Nr. 94

Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng

Sondre Meland

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 93

Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011  

Aslak Fyhri & Renata Torquato

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 92

Salt SMART : sluttrapport  

Åge Sivertsen m. fl.

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 91

Innovativ transportplanlegging : New York et spennende case  

Bente Beckstrøm Fuglseth og Sandra Peterson

Region øst

mars 2012

Nr. 90

Salt SMART : modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann  

Torulv Tjomsland, John Rune Selvik og Bjørn Faafeng

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 89

Etablering av trær  

Ingjerd Solfjeld, Erik Solfjeld

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 88

Effektivisering av planlegging. Forprosjekt

Vegdirektoratet

april 2012

Nr. 87

Nasjonal gåstrategi : strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet

Guro Berge, Ellen Haug og Lillebill Marshall

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 86

Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : varige veger 2011-2014

Carl Christian Thodesen, Kine Nilssen, Haris Brcic

Vegdirektoratet

april 2013

Nr. 83

PP-fiber til bruk i brannsikring av betong : produksjon av testelementer for brannprøving

Karen Klemetsrud

Vegdirektoratet

mai 2013

Nr. 82

Tilstandsundersøkelser 2011

Liv Marie Nygaard, Pål Rosland, Leif Magne Halvorsen

Vegdirektoratet

august 2012

Nr. 81

Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2011

Seksjon for tunnel og betong

Vegdirektoratet

januar 2012

Nr. 80

Konkurransepreget dialog : E6 Trondheim - Stjørdal. Kontrakt: T-V-E-5 Dagsone vest

Byggherreseksjonen

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 79

Telehiv på nye norske veger : hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette?

Ekspertgruppe telehiv

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 78

Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg : en sammenstilling av "etterundersøkelser av vilttiltak 2009-2010" Karianne Thøger-Andresen

Vegdirektoratet

juli 2012

Nr. 77

FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering  

Eva Rodum og Jan Lindland

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 76

Hva vil det koste å fjerne forfall knyttet til bru, ferjekai og tunnel på fylkesveger? : resultat av kartlegging

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 75

Hva vil det koste å fjerne forfallet på riksvegnettet? : resultat av kartlegging

Even K. Sund

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 74

Vinterdrift i endret klima  

Skuli Thordarson

Vegdirektoratet

desember 2011

Nr. 73

Flom- og sørpeskred  

Harald Norem og Frode Sandersen

Vegdirektoratet

februar 2012

Nr. 71

Veger utsatte for stigende havnivå og stormflo  

Arne Lothe, Arne Instanes

Vegdirektoratet

desember 2012

Nr. 70

Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje  

Arvid Olaus Strømnes

Vegdirektoratet

mars 2012

Nr. 69

Videreutvikling av skredrisikomodell for vegnettet i Norge

Heidi Bjordal 

Vegdirektoratet

januar 2013

Nr. 68

Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene  

Geir Refsdal

Region øst

august 2011

Nr. 67

Vegetasjon Sørenga - vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold  

Benedikte Oliver, Astrid Skrindo

Region øst

januar 2012

Nr. 66

Strategisk plan for vegvedlikehold : ressursbehov, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsprosessen i Region øst  

Johnny M. Johansen, Torgrim Dahl & Ola Molstad

Region øst

januar 2012

Nr. 65

Fornyelse av fylkesvegene i Region øst : kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Region øst  

Ola Molstad

Region øst 

januar 2012