Som følge av implementeringen av byggevareforordningen CPR 305/2011 blir det endring i reglene som regulerer masters produktdokumentasjon. Ettergivende master skal samsvarsbekreftes og CE-merkes etter system 1 i henhold til CPR 305/2011 som krever at et tredjepartsorgan utfører en rekke oppgaver i forbindelse med den tekniske produktdokumentasjonen.

Siden tredjepartsorgan nå er opprettet, kan Vegdirektoratet ikke lengre foreta godkjenning av ettergivende master, ref. til håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, kapitel 5.1.4 Oversikt over godkjente lysmaster, skiltmaster og signalmaster. Alle godkjenningene av ettergivende master er derfor tilbakekalte og listene over ettergivende oppsettingsutstyr er fjernet fra Statens vegvesenets webside.

For informasjon om regler og vilkår for CE-merking og forpliktelser til produsenter, importører, distributører og montører, se nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no.

Mer informasjon om implementering av byggevareforordningen CPR 305/2011 for ettergivende master.