Håndboken inneholder veiledning for valg og oppsetning av brurekkverk og overganger fra brurekkverk til vegrekkverk og understøtter gjeldende krav i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder f.eks. når det gjelder geometri, styrke, materialer og overflatebehandling, løsninger for innfesting, og gir veiledning for utskifting av brurekkverk etter skade eller ved ombygging av bruer.

Handbok V161 Brurekkverk gjelder fra september 2016 og erstatter foregående håndbok V161:2009.

Handbok V161 er publisert på vegvesen.no.