Håndbok V160 har samme tematiske oppbygging som håndbok N101 som for eksempel beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk og understøtter gjeldende krav i håndbok N101:2013. 

Håndbok V160 gir også veiledning, anbefalinger og grunnlag for:

  • valg
  • prosjektering 
  • montering
  • inspeksjoner
  • vedlikehold og reparasjoner av rekkverk, endeavslutninger og støtputer.

Håndbok V160 gjelder fra november 2016.