Seminarene rettet seg inn mot Statens vegvesen, tunneleiere (fylkeskommuner), ledere på redningssiden i brannvesenet, ledere for nødmeldetjenesten (110-sentralene), ledere ved AMK sentralene, politi og fylkesmannen, og tar opp temaene:

  • erfaringer med vegtunnelbranner
  • tiltak innen sikkerhetsforvaltningen
  • strategi for beredskap, innsats og redning ved brann i tunnel
  • tilskudd til brannvesen
  • samhandling mellom aktører