Gjenbruksprosjektet

Med hensikten å legge til rette for økt gjenbruk i Statens vegvesen, ble «Gjenbruksprosjektet» igangsatt i 2002. Materialene i fokus var resirkulert tilslag av betong og tegl (gjenbruksbetong), gjenbruksasfalt, oppkuttede bildekk og skumglass.

På disse sidene finner du prosjektrapporter, artikler og presentasjoner fra de viktigste fagsamlinger.

Eksempelsamlingen Gjenbruksmaterialer i vegbygging gir oversikt over og innsikt i temaer som Gjenbruksprosjektet har behandlet.

Kontakt: Gordana Petkovic, Vegdirektoratet

Varige veger 

FoU-programmet Varige veger (2011–2014) har hatt som mål:

  • bedre metoder
  • verktøy og dokumentasjon
  • nye krav og kompetanseheving i hele bransjen

Programmet omfattet også noe gjenbruk.

Kontakt for gjenbruk: Joralf Aurstad, Vegdirektoratet