Leder ved Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet:

Trond Michael Andersen

e-post: trond.michael.andersen@vegvesen.no

Telefon: 95269164