Kurset er primært et tilbud til planleggere og byggherreansatte som har behov for en viss grunnkunnskap innen vegteknologi og som ikke kjenner faget særlig godt fra før.

Hovedtemaene på kurset:

  • dimensjonering av veger
  • grunnforhold og teleproblematikk
  • drenering av veger
  • materialer til vegbygging
  • kvalitetskontroll
  • tilstandsregistrering
  • litt om dekkevedlikehold
  • litt om prosesskode og kontrakter

PROGRAM FOR KURSET


BÅDE EKSTERNE OG INTERNE DELTAKERE

Av totalt 60 kursplasser er ca. 15 reservert deltakere fra entreprenører,
rådgivere og andre aktører i bransjen.

KOSTNADER

Pris for å delta på kurset er 1050 kr (2 dagpakker à 525,- kroner på hotellet - ingen kursavgift ut over dette).

Den enkelte deltaker må betale dette til hotellet i løpet av de to
kursdagene.


OVERNATTING

Den enkelte deltaker må selv bestille og dekke ev. utgifter til reise og opphold. Kursarrangør har ikke forhåndsreservert rom på hotellet der kurset arrangeres.


PÅMELDING

Fristen er gått ut for påmelding.


KONTAKT
Ved spørsmål vedrørende kurset: Ann Merete Espås ann.espaas@vegvesen.no