I tillegg til dette har laboratoriene i Statens vegvesen viktige oppgaver innen prøvetaking og kontrollprøving fra veganlegg. Kvalitetssikring og systemer for kvalitetskontroll er en viktig del av arbeidet i laboratoriet.

Kontaktperson: Claus K. Larsen