Statens vegvesen har samarbeid med ulike undervisningsinstitusjoner for tekniske fag. Spesielt er NTNU er en viktig samarbeidspartner for utdanning av vegingeniører på mastergradsnivå, spesialisering på PhD-nivå, og etter- og videreutdanning (EVU) innen vinterdrift av veger.

Med basis i en samarbeidsavtale med Statens vegvesen opprettet med NTNU i 2013 ble Forskningssenter Vinterdrift etablert for å knytte forskning tettere opp mot undervisningen. Les mer om Forskningssenter Vinterdrift på NTNU. Her finner man også en oversikt over relevante Masteroppgaver knyttet mot vinter.

Andre relevante oppgaver:

NTNU vniterdriftLeder av Forskningssenter Vinterdrift Alex Klein-Paste og PhD-stipendiat Kine Nilssen. Foto: Håkon Aurlien