For å forvalte disse konstruksjonene bruker Statens vegvesen et egenutviklet bruforvaltningssystem kalt Brutus.

Bruforvaltningssystemet Brutus

Brutus inneholder data om:

  • Byggverksinformasjon
  • Vegreferanser
  • Bæreevne
  • Inspeksjon og brutilstand
  • Planlegging av tiltak
  • Sikkerhetsstyring
  • Dokumentarkiv

Brukerveiledning finnes i selve applikasjonen under Hjelp.

 

brutus

Bestille tilgang til Brutus

Ønsker du tilgang må du kontakte din oppdragsgiver eller sende en epost til brutus4@vegvesen.no. Brutus med all funksjonalitet tilbys også gratis til kommunene. Ønsker man å bruke Brutus for å forvalte de kommunale bruene, send en epost til brutus4@vegvesen.no.

Dersom du ønsker å kontakte bruarkivet i Vegdirektoratet kan du sende en henvendelse til sluttdokumentasjon@vegvesen.no.