For å forvalte disse konstruksjonene bruker Statens vegvesen et egenutviklet bruforvaltningssystem kalt Brutus.

Bruforvaltningssystemet Brutus

Brutus inneholder data om:

  • Byggverksinformasjon
  • Vegreferanser
  • Bæreevne
  • Inspeksjon og brutilstand
  • Planlegging av tiltak
  • Sikkerhetsstyring
  • Dokumentarkiv

Brukerveiledning finnes i selve applikasjonen under Hjelp.

 

brutus

Bestille tilgang til Brutus

Ønsker du tilgang må du kontakte din oppdragsgiver i Statens vegvesen, eller sende en epost til brutus4@vegvesen.no. Brutus med all funksjonalitet tilbys også gratis til kommunene. Ønsker man å bruke Brutus for å forvalte de kommunale bruene, send en epost til brutus4@vegvesen.no.

Kontakt

Har du faglige spørsmål kontakt oppdragsgiver eller brutus4@vegvesen.no. Support ved andre problemer og spørsmål kontakt: Statens vegvesen BSS, telefon 24 05 80 00.

Bruforvaltning i Norge

Kontakt Vegdirektoratet ved Morten Wright Hansen, morten.hansen@vegvesen.no

Bruforvaltere i regionene 

For spørsmål knyttet til enkeltbruer eller bruforvaltning, kontakt regionen:

Region øst

Vegavdeling Østfold: Kine Thoresen, kine.thoresen@vegvesen.no
Vegavdeling Oslo/Akershus: Nina Utne, nina.utne@vegvesen.no
Vegavdeling Hedmark: Hanne Saug Lie, hanne.lie@vegvesen.no
Vegavdeling Oppland: Jacob Jacobsen, jacob.jacobsen@vegvesen.no

Region sør

Vegavdelingene Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Vestfold: 
Knut Asbjørn Koland, knut.koland@vegvesen.no 

Region vest

Vegavdeling Rogaland/Stavanger: Magne Langeteig, magne.langeteig@vegvesen.no 
Vegavdeling Rogaland/Haugesund: Trond-Ingve Mølstre, ingve.molstre@vegvesen.no 
Vegavdeling Hordaland: Rolf Nordeide, rolf.nordeide@vegvesen.no 
Vegavdeling Sogn og Fjordane: Jorunn Hillestad Sekse, jorunn.sekse@vegvesen.no 

Region midt

Vegavdeling Møre og Romsdal: Stig Svenøy, stig.svenoy@vegvesen.no 
Vegavdeling Trøndelag: Knut Ove Dahle, knut.ove.dahle@vegvesen.no 

Region nord

Vegavdeling Nordland: Emilie Røsholt Ødegaard, emilie.rosholt.odegaard@vegvesen.no
Vegavdeling Midtre Hålogaland: Hanne Grete Brink, hanne-grete.brink@vegvesen.no 
Vegavdeling Troms: Roald Nyrum, roald.nyrum@vegvesen.no 
Vegavdeling Finnmark: Vidar Andersen, vidar.andersen@vegvesen.no 

Brukoordinator i regionene

Representerer styringslinjen i regionene og rapporterer status og hendelser innen bruområdet til regionledelsen. 

Region øst: Jon Henning Prestegarden, jon.prestegarden@vegvesen.no 
Region sør: Knut Asbjørn Koland, knut.koland@vegvesen.no 
Region vest: Maylen Torsteinsbø, maylen.torsteinbo@vegvesen.no 
Region midt: Ingrid-Anne Lervik, ingrid.anne.lervik@vegvesen.no 
Region nord: Kjell Harry Jensen, Brukoordinator-RN@vegvesen.no 

Kontakt med bruarkivet

Dersom du ønsker å kontakte bruarkivet i Vegdirektoratet kan du sende en henvendelse til sluttdokumentasjon@vegvesen.no