Statens vegvesens håndbokserie er inndelt i 10 hovedtema. Hvert hovedtema er tildelt en unik 100-nummerserie. Bru/ferjekai har nummerserie 400-499. For å tydeliggjøre kategoriene i håndbokserien er numrene i tillegg påført en forbokstav; N for normaler, R for retningslinjer og V for veiledninger.

Se oversikt over alle håndbøkene.

For enkelte håndbøker i 400-serien er det tilknyttet tilhørende dokumentasjon (tegninger, beregninger, 3D-modeller etc.) av forhåndsgodkjente konstruksjonselementer. Dette gjelder håndbøkene som er angitt i menyen til venstre. Den tilhørende dokumentasjonen er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering og godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering.

Kontakt

For spørsmål og kommentarer knyttet til håndbok N400 Bruprosjektering øvrige brutekniske håndbøker, send e-post til N400@vegvesen.no