Statens vegvesens håndbokserie er inndelt i 10 hovedtema. Hvert hovedtema er tildelt en unik 100-nummerserie. Bru/ferjekai har nummerserie 400-499. For å tydeliggjøre kategoriene i håndbokserien er numrene i tillegg påført en forbokstav; N for normaler, R for retningslinjer og V for veiledninger.

Se oversikt over alle håndbøkene.

For enkelte håndbøker i 400-serien er det tilknyttet tilhørende dokumentasjon (tegninger, beregninger, 3D-modeller etc.) av forhåndsgodkjente konstruksjonselementer. Dette gjelder håndbøkene som er angitt i menyen til venstre. Den tilhørende dokumentasjonen er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering og godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering.

Kontakt

For spørsmål og kommentarer knyttet til håndbok N400 Bruprosjektering, send mail til N400@vegvesen.no.

Bruseksjonen besvarer også spørsmål og innspill til håndbok R762 Prosesskode 2 og brudetaljer på følgende e-post adresser:

For spørsmål eller innspill til øvrige brutekniske håndbøker, ta kontakt med fagansvarlig Thomas Reed, e-post thomas.reed@vegvesen.no