Håndbøkene finnes kun digitalt (PDF-format). Se oversikt over alle håndbøkene.

Fra 1. juni 2014 fikk alle Statens vegvesens håndbøker nytt nummer, inndelt i 10 hovedtemaer med hver sin unike 100-nummerserie. Håndbøker som omhandler bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner har nummer i 400-serien.

Kontakt

For spørsmål og kommentarer knyttet til håndbok N400 Bruprosjektering, send mail til N400@vegvesen.no.

Bruseksjonen besvarer også spørsmål og innspill til håndbok R762 Prosesskode 2 og brudetaljer på følgende e-post adresser:

For spørsmål eller innspill til øvrige brutekniske håndbøker, ta kontakt med fagansvarlig Thomas Reed, e-post thomas.reed@vegvesen.no