Tegninger og beregninger av de standardiserte ferjekaibruene er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ferjekaier. Ferjekaibrua er det eneste standardiserte konstruksjonselementet. Beregninger av øvrig konstruksjonsdeler (eksisterende kaianlegg, fundamentering, tilleggskai osv.) tilknyttet ferjekaibruene utføres som beskrevet i håndbok N400 Bruprosjektering. Materialet skal også gjennom kontroll og godkjenning iht. N400 kapittel 2.

Håndbok V433 finner du på www.vegvesen.no/handboker.

Tegninger og IFC-filer finner du nedenfor.